Disclaimer

De door autoservicedrachten.nl verstrekte informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan autoservicedrachten.nl niet instaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging door autoservicedrachten.nl worden aangepast. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

autoservicedrachten.nl kan niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken functioneert. autoservicedrachten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie.

autoservicedrachten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door autoservicedrachten.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van autoservicedrachten.nl. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt en mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van autoservicedrachten.nl over het gebruik van de informatie op te volgen.